Κυκλαδικά ειδώλια-Ταίριασμα εικόνων

Λίγα λόγια για τα ειδώλια

Όλα σχεδόν τα ειδώλια έχουν μικρό μέγεθος. Το ύψος τους ξεκινάει από 4-5 εκατοστά περίπου και φτάνει µέχρι τα 70 εκατοστά. Υπάρχει όµως και ένα άγαλμα που έχει ύψος περίπου 1 μέτρο και 40 εκατοστά.