Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.