Ψωμί-Βιβλίο

imgp0_015

 

ΨΩΜΙ2.Τι κάνει καθένα από τα πρόσωπα του ποιήματος;

3.Βρίσκεσαι ανάμεσα στα πρόσωπα του ποιήματος.

• Τι βλέπεις;

• Τι ακούς;

• Τι αγγίζεις;

• Τι μυρίζεις;

• Τι γεύεσαι;

ΨΩΜΙ

ΨΩΜΙ

Παίζω με τις λέξεις

ΨΩΜΙ

Σύνθετα

ΨΩΜΙ

ΨΩΜΙ
Γράφω σωστά

ΨΩΜΙ