Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων Δ΄τάξη

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  201… -201…

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΗ Δ΄

   ΔΕΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
 2η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
 3η ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
 4η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 5η ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
 6η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΓΛΙΚΑ

                                                                                  

                                                              Ο δάσκαλος της τάξης

                                                               …………………..

                                                                 

 

 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων Ε΄τάξης

             

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ      ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  201….. -201…..

  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΗ Ε΄

 

   ΔΕΥΤΕΡΑ  ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1η  ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 2η  ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ
 3η  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 4η  ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΩΓΗ
 5η  ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ
 6η  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  7η  ΤΕΧΝΙΚΑ    —————– ΜΟΥΣΙΚΗ —————— ——————

                                                                                     

                                                              Ο δάσκαλος της τάξης

                                             ………………….