Γενεαλογικό δεντρό των αρχαίων Ελλήνων θεών

Γενεαλογικό δεντρό των αρχαίων Ελλήνων θεών

Δείτε με σύντομο τρόπο αυτό το interactive infographic με το γενεαλογικό δέντρο των αρχαίων Ελλήνων θεών.Από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι και τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου.

Ησίοδος: Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Πριν απ’ όλα υπήρχε το Χάος, το απόλυτο «τίποτα». Κανένας ήχος ή θόρυβος, καμιά κίνηση. Όλα ήταν άμορφα και σκοτεινά και οι αιώνες κυλούσαν σιωπηλοί και σκοτεινοί ο ένας μετά τον άλλο. Μετά το Χάος φάνηκε το Έρεβος και ύστερα η Νύχτα. Το σκοτεινό Έρεβος απλωνόταν μαζί με το πηχτό σκοτάδι της Νύχτας παντού πάνω και γύρω από το Χάος. Το Έρεβος και η Νύχτα έφεραν στην συνέχεια τον Αιθέρα και την Ημέρα. Από αυτά έλαμψαν και φωτίστηκαν όλα, πήραν ζωή και ημέρεψαν.

Περάστε με το ποντίκι πάνω από την εικόνα, για να δείτε τις πληροφορίες για τον κάθε θεό.