Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίων των Βυζαντινών-Παρουσίαση

Οι Άβαροι ήταν νομαδικός λαός της Ευρασίας, που εμφανίστηκε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατά τον 6ο αιώνα. Κυριάρχησαν στην πεδιάδα της Παννονίας μέχρι τον 9ο αιώνα. Η παρουσία τους στην Παννονία επιβεβαιώνεται μέχρι και τα 871, αλλά κατόπιν το όνομά τους εξαφανίζεται από τα χρονικά. Κατά πάσα πιθανότητα οι Άβαροι αναμίχθηκαν με τους Σλάβους που δημιούργησαν νέα κράτη στην περιοχή.

Πέρσες και Άβαροι-Επανάληψη

Επανάληψη 18ο

Ο Ηράκλειος αντιμετωπίζει τα οικονομικά προβλήματα
Ο Ηράκλειος αντιμετωπίζει τους εχθρούς της αυτοκρατορίας
Η αυτοκρατορία επανέρχεται στα αρχικά σύνορά της