Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους-Παρουσίαση