Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του-Παρουσίαση

View more presentations or Upload your own.

vasileios_a

Η Μακεδονική Δυναστεία ήταν αυτοκρατορική δυναστεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (867-1057), που κράτησε 190 χρόνια.

Ιδρυτής και γενάρχης της δυναστείας ήταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Α'.