4η σταυροφορία-Κρυπτόλεξο

4η σταυροφορία-Κρυπτόλεξο

Βρείτε τις κρυμμένες λέξεις, κάθετα και οριζόντια, με τη βοήθεια των ερωτήσεων δεξιά του κρυπτόλεξου.