Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

Ο δασικός και ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.