Ενότητα 1 – Οι στόχοι

  • Εμπέδωση και επέκταση των γνώσεων για τους αριθμούς μέχρι το 10.000.
  • Παρουσίαση των αριθμών μέχρι το 20.000.
  • Επανάληψη και επέκταση των γνώσεων για τα επίπεδα σχήματα
  • Εισαγωγή στη διαχείριση προβλήματος