Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:

  • για τη θέση της Βόρειας Αμερικής στον παγκόσμιο χάρτη
  • για τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντός της

Πολυχάρτης Βόρειας Αμερικής: ΕΔΩ

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε:

  • για τους κατοίκους της Αφρικής και τα προβλήματα
  • που αντιμετωπίζουν για τα κράτη της Αφρικής

Πολιτικός χάρτης Αφρικής: ΕΔΩ

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τη θέση της Αφρικής στον παγκόσμιο χάρτη και για τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού της περιβάλλοντος.

Πολυχάρτης Αφρικής: ΕΔΩ

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Οι κάτοικοι της Ασίας

Οι κάτοικοι της Ασίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για την καταγωγή, τις γλώσσες, τις θρησκείες, και τον πολιτισμό και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της Ασίας.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Τα κράτη της Ασίας

Τα κράτη της Ασίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τα ποια είναι τα κράτη της Ασίας
και για τα τμήματα, στα οποία χωρίζεται η ασιατική ήπειρος.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Οι χώρες της Ασίας-Κουίζ

Οι χώρες της Ασίας-Κουίζ

Δοκίμασε τις γνώσεις σου στις ασιατικές χώρες και μάθε τις πρωτεύουσες τους. Αφού ολοκληρώσεις το κουίζ, δες τους βαθμούς που έχεις συγκεντρώσει.  

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τη θέση της Ασίας στον παγκόσμιο χάρτη
και για το φυσικό περιβάλλον της Ασίας.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Μάθε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μάθε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλιούνται 24 διαφορετικές επίσημες γλώσσες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια και οι χώρες-μέλη της από 6 έχουν φτάσει σήμερα τις 28(Η Μεγάλη Βρετανία είναι σε διαδικασία αποχώρησης).

Κάντε κλικ στη γωνία δεξιά για πλήρης οθόνη.

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους στόχους της.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη
και τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.