Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα-Βιβλίο

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα-Βιβλίο

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα-Τετράδιο Εργασιών

Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.