Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή-Βιβλίο

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή-Βιβλίο

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή-Τετράδιο Εργασιών

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.