Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή-Βιβλίο

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή-Βιβλίο

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή-Τ.Ε.

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή-Τ.Ε.

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.