Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό-Τ.Ε.

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό-Τ.Ε.

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.