Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα-Βιβλίο

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα-Βιβλίο

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα-Τετράδιο Εργασιών

Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.