Ταξινομώ δεδομένα – εξάγω συμπεράσματα-Τετράδιο Εργασιών

Ταξινομώ δεδομένα – εξάγω συμπεράσματα-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.