Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα

Το Τετράδιο Εργασιών προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά.

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.