Δομή της ύλης

Περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων: Πατήστε ΕΔΩ

atomo

Το άτομο αποτελείται από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα. Ο πυρήνας αποτελείται από τα πρωτόνια και τα νετρόνια τα οποία αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια τα κουάρκ . Το φορτίο των πρωτονίων είναι θετικό, των ηλεκτρονίων αρνητικό, ενώ τα νετρόνια δεν έχουν φορτίο.


Στα αέρια σώματα, τα μόρια κινούνται ελεύθερα αλλάζοντας συνεχώς θέσεις, χωρίς να πλησιάζουν πολύ μεταξύ τους, μπορούν όμως να απομακρύνονται το ένα από το άλλο όσο είναι δυνατό.


Στα υγρά σώματα, τα μόρια κινούνται αλλάζοντας συνεχώς θέσεις, αλλά παραμένουν κοντά το ένα στο άλλο χωρίς να πλησιάζουν ή να απομακρύνονται μεταξύ τους.


Στα στερεά σώματα τα μόρια κινούνται πολύ κοντά το ένα στο άλλο και κοντά σε μόνιμες θέσεις τις οποίες δεν αλλάζουν, έτσι ώστε ούτε να πλησιάζουν μεταξύ τους ούτε να απομακρύνονται.

(Visited 325 times, 1 visits today)

Σχολιάστε