ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ

Φυσιογνωσία είναι ο παλαιότερος όρος για το σύνολο των φυσικών επιστημών που ασχολούνταν με τη φύση, τη φυσική, τη χημεία και τη βιολογία -σήμερα ως λέξη παραπέμπει περισσότερο στη μελέτη φυτικών οργανισμών.