Μέγας Αλέξανδρος

Μέγας Αλέξανδρος


Ζει και βασιλεύει πράγματι. Και αυτήν την αμάχητη πραγματικότητα επιχειρεί να εξεικονίσει, ενδεικτικά και ελλειπτικά εννοείται, το ανά χείρας ταπεινό ενημερωτικό έντυπο όπου μιλούν μόνον οι εικόνες ενώ τα λίγα λόγια τις υπομνηματίζουν μόνον.

(Visited 51 times, 1 visits today)