Οδυσσέας

Ο Οδυσσέας
Ο Οδυσσέας

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα και καλύπτει το αντίστοιχο κομμάτι του σχολικού βιβλίου της Γ΄ Δημοτικού «Στα πολύ παλιά χρόνια». Έχει ακόμα αναφορές στον Τρωικό πόλεμο και στη Μινωική Κρήτη, δύο θέματα που επίσης υπάρχουν στο πιο πάνω βιβλίο. Τέλος στα πλαίσια της θεματικά προσανατολισμένης προσέγγισης, γίνεται αναφορά στην κάθοδο των Δωριέων και στις ελληνικές αποικίες, ζητήματα που καλύπτονται από το σχολικό βιβλίο της Δ’ Δημοτικού «Στα αρχαία χρόνια».

(Visited 33 times, 1 visits today)