Στα βυζαντινά χρόνια

Στα βυζαντινά χρόνια

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ζητήματα που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο της Ε’ Δημοτικού, Στα Βυζαντινά χρόνια. Ειδικότερα αναφέρεται σε θέματα που καλύπτουν τα χρόνια από τη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους στην Κωνσταντινούπολη μέχρι την περίοδο της εικονομαχίας. Περιλαμβάνει ιστορικά ντοκουμέντα, σκίτσα, λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια, κόμικς και λαϊκές αφηγήσεις.

(Visited 86 times, 1 visits today)