Ρομπέν των δασών – Αλέξανδρος Δουμάς


O Ρομπέν των Δασών (Robin Hood) είναι ο τυπικός Άγγλος λαϊκός ήρωας: ένας αβρός κι ευσεβής παράνομος της μεσαιωνικής εποχής, ο οποίος είναι διάσημος από σύγχρονες εκδοχές του θρύλου για το γεγονός ότι έκλεβε τους πλούσιους και μοίραζε τα χρήματα στους φτωχούς, πολεμώντας την τυραννία και την αδικία.

(Visited 142 times, 1 visits today)