Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής

©AmaLeo

Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το "Βοήθεια" για να έχετε τμηματική βοήθεια, αν η απάντηση σας δυσκολεύει. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο "Συμβουλή" για να πάρετε βοήθεια.

Τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. ο ελληνικός κόσµος γνώρισε µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη. Oι πόλεις στολίστηκαν µε λαµπρά κτίρια. Τη µεγαλύτερη εντύπωση έκαναν οι ναοί, µε τους οποίους οι άνθρωποι θέλησαν να τιµήσουν τους θεούς. Oι ρυθµοί µε τους οποίους χτίστηκαν οι ναοί ήταν δύο, ο και ο . Η διαφορά ανάµεσά τους ήταν κυρίως στους .
Τεχνίτες µε ξεχωριστές ικανότητες σκάλιζαν το µάρµαρο κι έφτιαχναν αγάλµατα που παρίσταναν και .
Αυτή την εποχή αναπτύχθηκε και το εµπόριο. Η ανάγκη για αποθήκευση και µεταφορά του κρασιού και του λαδιού έφερε και την ανάπτυξη της . Πολλοί καλλιτέχνες έγιναν γνωστοί και πλούτισαν ζωγραφίζοντας πάνω στα αγγεία σκηνές από τη και την . Oι µορφές άλλοτε ζωγραφίζονταν µε µαύρο χρώµα ( ρυθµός) και άλλοτε µε κόκκινο ( ρυθµός).