Νέες αποικίες των Ελλήνων

©AmaLeo

Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τις απαντήσεις σας. Χρησιμοποιήστε το "Βοήθεια" για να έχετε τμηματική βοήθεια, αν η απάντηση σας δυσκολεύει. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο "Συμβουλή" για να πάρετε βοήθεια.

Στις πόλεις-κράτη το κέντρο της πόλης ήταν η , στο πιο ψηλό σημείο της περιοχής. Εκεί βρίσκονται οι των θεών και τα κτίρια. Γύρω από αυτή χτίστικαν οι των ανθρώπων. Όλος αυτός ο χώρος προστατευόταν από .
Όταν αναχωρούσαν για τη νέα πατρίδα ο αρχηγός έπαιρνε το , με το οποίο άναβε το της αποικίας. Αυτό συμβόλιζε τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στην και την αποικία.
Τα παράλια της και του γέμισαν από αποικίες. Οι πιο πολλές δημιουργήθηκαν στην και τη , έτσι που η περιοχή να ονομαστεί .