5. Με τους μύλους συνδέθηκαν πολλές λαϊκές παραδόσεις και παροιμίες. Οι παροιμίες που ακολουθούν έχουν μεταφορική σημασία.Διαβάστε τες και γράψτε τι νομίζετε πως θέλει να πει η καθεμία:

Σύρε τις σωστες απαντήσεις από δεξιά προς αριστερά.Πατήσε "Έλεγχος απάντησης", αφού ολοκληρώσεις την άσκηση.