Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά στις αντίστοιχες αριστερά.