Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα

Κάνε κλικ στα ρήματα των προτάσεων και στη συνέχεια δες αν είναι μεταβατικά ή αμετάβατα πατώντας στο ερωτηματικό[?]

Το σπίτι πουλιά.
Η πληγή ασταμάτητα.
Κάποιος μεγάλος ζωγράφος αυτό τον πίνακα.
πια!
Μου το εισιτήριο.
το μικρό τσαντάκι και τη μεγάλη τσάντα.
Η δασική υπηρεσία το δάσος.
τώρα επειδή σήμερα.
για ένα βιβλίο που μου πολύ!
Αυτές τις μέρες πολύ.
Ο Γιάννης κάθε βράδυ.
AmaLeo