Βρες το υποκείμενο,το αντικείμενο και το κατηγορούμενο