Η ελιά στο χώρο και το χρόνο

Το video «Η ελιά στο χώρο και το χρόνο» αποτελεί παραγωγή του ΚΠΕ Άμφισσας για την Ελιά και τον Ελαιώνα της Άμφισσας και πραγματεύεται:
Α) την ιστορία της ελιάς από την εμφάνισή της πριν 10.000 χρόνια μέχρι σήμερα στον κόσμο κάνοντας αναφορά
• Στη σημασία και στους συμβολισμούς της ελιάς και του ελαιολάδου στην ελληνική μυθολογία και τις διάφορες θρησκείες,
• Στην ανάπτυξη του εμπορίου της ελιάς στο πέρασμα των χρόνων,
• Στη γεωγραφική εξάπλωση της ελιάς και τους τρόπους συλλογής της στις διάφορές χώρες.
Β) και την παρουσία της ελιάς στον ελαιώνα της Άμφισσας κάνοντας αναφορά:
• Στους τρόπους καλλιέργειας και συλλογής της ελιάς,
• Στην εξέλιξη της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή από το 18ο αίωνα μέχρι σήμερα,
• Στους τρόπους επεξεργασίας του καρπού της ελιάς,
• Στη θρεπτική αξία και την ευεργετική επίδραση της ελιάς και των προιόντων της στην ανθρώπινη υγεία.

(Visited 93 times, 1 visits today)