ΦΕ1: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΕ1: ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των ερωτήσεων.

 

σχάση πυρήνων

Σχάση πυρήνων: διαδικασία πυρηνικής διάσπασης κατά την οποία ένας ασταθής πυρήνας χωρίζεται σε δύο τμήματα. 

(Visited 172 times, 1 visits today)

Σχολιάστε