Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν στο βουνό

mountain_prg1
mountain_prg1
mountain_prg1
mountain_prg1
Γράφω τίτλους
5.Αριθμήστε τις παραγράφους του κειμένου και γράψτε έναν τίτλο για καθεμιά.

1η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5η . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mountain_prg1
Παίζω με τις λέξεις
mountain_prg1
Γράφω σωστά
mountain_prg1
(Visited 198 times, 1 visits today)

Σχολιάστε