Ιστορίες παιδιών – Στόχοι

Σε αυτή την ενότητα:

 • Θα γράψουμε τη συνέχεια και το τέλος μιας ιστορίας με ήρωες παιδιά.
 • Θα μάθουμε να βρίσκουμε τα στοιχεία ενός άρθρου και να γράφουμε ένα μικρό άρθρο.
 • Θα μάθουμε επίσης:
 • Τα αριθμητικά επίθετα.
 • Πότε βάζουμε το τελικό (ν) σε λέξεις.
 • Να διηγούμαστε ιστορίες χρησιμοποιώντας σωστά τους χρόνους των ρημάτων
 • Θα γνωρίσουμε διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών.

Είδη λόγου / Είδη κειμένων:

 • Αναφορικός λόγος (αφήγηση του ίδιου γεγονότος από διαφορετική οπτική γωνία, αφήγηση μιας περιπέτειας)
 • Λογοτεχνικά κείμενα (πεζά, ποίημα)
 • Ενημερωτικά κείμενα
 • Άρθρα εφημερίδας
(Visited 98 times, 1 visits today)