Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη-Παρουσίαση

View more presentations or Upload your own.

Normannen
Οι Νορμανδοί το 1130

Νορμανδοί ονομάζονταν πληθυσμοί το όνομα των οποίων εμφανίστηκε το πρώτο μισό του 10ου αιώνα, αρχικά στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται Νορμανδία. Οι πληθυσμοί αυτοί προερχόταν από Βίκινγκ κατακτητές της περιοχής, με στοιχεία του τοπικού Μεροβιγγειανού πολιτισμού, Φράγκων με γερμανικές καταβολές και Γαλατών με ρωμαϊκές επιρροές. Οι Νορμανδοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Ανατολή: Από το Δουκάτο της Νορμανδίας στην πατρίδα τους, στη Σικελία και τη Νότια Ιταλία, αλλά και σε άλλες περιοχές του Βυζαντίου, στην κατάκτηση της Αγγλίας, στις ηγεμονίες των Σταυροφορικών κρατών της Ανατολής.

(Visited 102 times, 1 visits today)

Σχολιάστε