Ορθογραφικές ανωμαλίες-Το ρήμα:δίνω

Ορθογραφικές ανωμαλίες-Το ρήμα:δίνω

1.Το ρήμα δίνω έχει δύο θέματα: -δο και δω

  • Με ο γράφεται στον παθητικό αόριστο και παρακείμενο και σε όλα τα παράγωγα:

             δόθηκα          έχει εκδοθεί        δόση               παραδοτέος

             δοθώ             παραδοθείτε      εκδότης            αποδοτικός

  • Με ω γράφεται στον ενεργητικό αόριστο και στους χρόνους που σχηματίζονται από το θέμα του:

             έδωσα            δώσε                    έχω δώσει           είχα δώσει

             δώσω           θα δώσω               παραδώσω          να δώσετε

(Visited 45 times, 1 visits today)

Σχολιάστε