Πέρσες και Άβαροι-Επανάληψη

Επανάληψη 18ο

Ο Ηράκλειος αντιμετωπίζει τα οικονομικά προβλήματα
Ο Ηράκλειος αντιμετωπίζει τους εχθρούς της αυτοκρατορίας
Η αυτοκρατορία επανέρχεται στα αρχικά σύνορά της