Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.