Ρόδα είναι και γυρίζει-Βιβλίο

Ρόδα είναι και γυρίζει-Βιβλίο

boy_bike

2. Συζητήστε στην τάξη γι’ αυτό το ατύχημα.

  • Πότε και πού μπορεί να έγινε; Ποια ήταν η αιτία; Tι συνέπειες είχε; Tι ένιωσαν η Σταματία και ο αδερφός της;
  • Δώστε έναν τίτλο σε κάθε σκίτσο.
  • Διηγηθείτε στο διπλανό σας το περιστατικό που δείχνουν οι εικόνες.

Λεξιλόγιο ενότητας

(Visited 130 times, 1 visits today)

Σχολιάστε