Σκάκι παρουσίασης

Σκακιέρα και φιγούρες που μετακινούνται με το ποντίκι. Μπορούμε να δείξουμε σε προβολή κινήσεις αλλά να  κάνουμε και αγώνα επίδειξης μέσα στην τάξη.