Στάση βροχοσταλίδων (συνέχεια)-Τετράδιο Εργασιών

stagones

stagones

3.Συζητήστε στην τάξη προβλήματα που πιθανόν υπάρχουν στην περιοχή σας σε σχέση με τη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Γράψτε επιστολή στο δήμαρχο ή σε μια περιβαλλοντική οργάνωση για το πιο σημαντικό από αυτά.

Η Ραλλού θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε πώς γράφουμε μια επιστολή.

 

 • Στο πάνω μέρος του χαρτιού μας γράφουμε τον τόπο όπου βρισκόμαστε όταν γράφουμε την επιστολή και στην ίδια σειρά την ημερομηνία. Αν ο παραλήπτης δε γνωρίζει τα στοιχεία μας, τα γράφουμε στο πάνω αριστερό μέρος της επιστολής.
 • Αφήνουμε μια σειρά κενή και από κάτω αριστερά γράφουμε την προσφώνηση. Αν ο παραλήπτης είναι φίλος μας τότε αρχίζουμε με π.χ «Αγαπητή Άννα», «Άννα μου», ενώ αν ο παραλήπτης είναι κάποιος άγνωστος που δε γνωρίζουμε καλά «Αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε». Αν ο παραλήπτης είναι άγνωστος γράφουμε απλά «Κύριε/κυρία» και το όνομά του/της.
 • Συνεχίζουμε την επιστολή από αριστερά προσέχοντας να αλλάζουμε παράγραφο όταν χρειάζεται.
 • Κλείνουμε την επιστολή με ένα χαιρετισμό και την υπογραφή μας Αν ο παραλήπτης είναι γνωστός μας ή φίλος μας τότε γράφουμε π.χ. «Με πολλή αγάπη», «Σε φιλώ»,κ.ά., ενώ αν ο παραλήπτης είναι άγνωστος «Με εκτίμηση».

 

Όταν γράφουμε την επιστολή, προσέχουμε:

 • Να δώσουμε στον παραλήπτη, με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να καταλάβει το σκοπό για τον οποίο γράφουμε την επιστολή.
 • Να κάνουμε ξεκάθαρες ερωτήσεις, αν ζητάμε από τον παραλήπτη κάποιες απαντήσεις.
 • Να διαβάζονται τα γράμματα μας εύκολα.

2016-07-28_100938

Την επιστολή την κλείνουμε σ’ ένα φάκελο. Στο μπροστινό μέρος του φακέλου και στο επάνω αριστερά γράφουμε το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα (την οδό, τον αριθμό, τον ταχυδρομικό κώδικα, την περιοχή όπου μένει και τη χώρα, αν το γράμμα στέλνεται στο εξωτερικό). Στο κάτω δεξιό μέρος του φακέλου γράφουμε το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη (την οδό, τον αριθμό, τον ταχυδρομικό κώδικα, την περιοχή όπου μένει και τη χώρα, αν ο παραλήπτης μένει στο εξωτερικό).

Βάζουμε γραμματόσημα και τη στέλνουμε με το ταχυδρομείο.

Αξιολογώ το γραπτό μου

 1. Έγραψα στο κατάλληλο μέρος της επιστολής τον τόπο και την ημερομηνία;
 2. Πρόσεξα την προσφώνηση;
 3. Έγραψα προσεχτικά, με απλό, κατανοητό και σύντομο τρόπο όσα ήθελα να πω;
 4. Μήπως έγραψα πολλές φορές τα ίδια πράγματα;
 5. Έκλεισα την επιστολή με ένα χαιρετισμό και την υπογραφή μου;
 6. Έκανα παραγράφους;
 7. Πρόσεξα την εμφάνιση του γραπτού μου;
(Visited 344 times, 1 visits today)

Σχολιάστε