Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τη θέση της Ασίας στον παγκόσμιο χάρτη
και για το φυσικό περιβάλλον της Ασίας.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Μάθε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μάθε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλιούνται 24 διαφορετικές επίσημες γλώσσες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε πριν από περισσότερα από 50 χρόνια και οι χώρες-μέλη της από 6 έχουν φτάσει σήμερα τις 28(Η Μεγάλη Βρετανία είναι σε διαδικασία αποχώρησης).

Κάντε κλικ στη γωνία δεξιά για πλήρης οθόνη.

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους στόχους της.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη
και τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε ότι όλοι οι λαοί της Ευρώπης δημιούργησαν σπουδαία έργα, διαμορφώνοντας τον αξιόλογο ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τα κυριότερα πολιτιστικά στοιχεία των κατοίκων της Ευρώπης.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Οι χώρες της Ευρώπης-Κουίζ

Οι χώρες της Ευρώπης-Κουίζ

Δοκίμασε τις γνώσεις σου στις ευρωπαϊκές χώρες και μάθε τις πρωτεύουσες τους. Αφού ολοκληρώσεις το κουίζ, δες τους βαθμούς που έχεις συγκεντρώσει.  

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τα κράτη και για τους κατοίκους της Ευρώπης.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

Η χλωρίδα και η πανίδα − Η βλάστηση της Ευρώπης

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για τη βλάστηση που αναπτύσσεται στην Ευρώπη
και για τα ζώα που ζουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθουμε για το κλίμα της Ευρώπης και πώς αυτό επηρεάζει τις δραστηριότητες των ανθρώπων.

Για να δείτε την παρουσίαση ολοκληρωμένη, κάντε κλικ στην επιφάνεια της και όχι στα βελάκια κάτω.
Για να μεταβείτε στη λειτουργία πλήρους οθόνης, κάντε κλικ ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο πλήρους οθόνης στην κάτω γωνία του προγράμματος.