Βάρος εναντίον Μάζας

Τα μεγέθη μάζα και βάρος είναι διαφορετικά. Ένα σώμα έχει την ίδια μάζα σ’ όλα τα μέρη της γης, έχει όμως διαφορετικό βάρος από τόπο σε τόπο. Το βάρος είναι συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους και της απόστασης του σώματος από την επιφάνεια της θάλασσας.
astronautis

Το βάρος του αστροναύτη στη σελήνη είναι το 1/ 6 αυτού που έχει στη γη, λόγω διαφοράς ανάμεσα στο πεδίο βαρύτητας (g) της σελήνης και γης. Αντίθετα, ο αστροναύτης έχει την ίδια μάζα στη γη και στη σελήνη.Το Εύρηκα! εξηγεί τη διαφορά μεταξύ του βάρους και της μάζας, και δείχνει πως μόνο η μάζα δεν αλλάζει στο φεγγάρι και στη γη.

Μονάδα μέτρησης της μάζας:
Το 1Κιλό = 1000γρμ.

Μονάδα μέτρησης του βάρους:
Το Νιούτον (λατινικοί χαρακτήρες: newton) (σύμβολο: N) είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης.

(Visited 246 times, 1 visits today)

Σχολιάστε