Το Βυζαντινό κράτος εκχριστιανίζει τους Σλάβους-Παρουσίαση

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος διδάσκουν το χριστιανισμό στους σλαβόφωνους πληθυσμούς

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος διδάσκουν το χριστιανισμό στους σλαβόφωνους πληθυσμούς.

(Visited 60 times, 1 visits today)

Σχολιάστε