Ατυχήματα-Τετράδιο Εργασιών

Ατυχήματα-Τετράδιο Εργασιών

3.Τα ρήματα στην καρτέλα άλλοτε παίρνουν αντικείμενο (μεταβατικά) και άλλοτε όχι (αμετάβατα). Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και με τους δύο τρόπους για να φτιάξετε μια δική σας ιστορία; Το παράδειγμα θα σας βοηθήσει:

 παίζω:

• Κάθε απόγευμα παίζουμε μπάλα στο διπλανό οικόπεδο.

• Το ραδιόφωνο έπαιζε δυνατά όλη την ώρα

ανοίγω

παίζω

γυαλίζω

γελάω

πονάω

……………………………………………………………………………………………………….

(Visited 381 times, 1 visits today)

Σχολιάστε