Συσκευές-Τετράδιο Εργασιών

Συσκευές-Τετράδιο Εργασιών

Eπιτραπέζιο παιχνίδι
5α.Τι νομίζετε ότι είναι μια μηχανή του χρόνου; Πώς δουλεύει; Αν μπαίνατε σε μια χρονομηχανή, σε ποια εποχή θα θέλατε να μεταφερθείτε; Γιατί; 5β. ΄Eχετε την ευκαιρία να μπείτε στη μηχανή του χρόνου που ο Κύρος Γρανάζης, ο τρομερός εφευρέτης, έχει συνδέσει με το συγκινησιακό τηλεπαθόμετρο! Ποιον ήρωα παραμυθιού θα καλέσετε; Τι θα τον ρωτήσετε; Γιατί;

Ο Κύρος Γρανάζης και… η μηχανή του χρόνου

5γ.Τα παιδιά κάλεσαν τον Παπουτσωμένο Γάτο, τον ήρωα του παραμυθιού. Διαλέξτε κι εσείς το αγαπημένο σας παραμύθι και αλλάξτε τον τρόπο που προχωράει και τελειώνει η ιστορία γράφοντας ένα δικό σας κείμενο. ……………………………………………………………………………………………………………….