Σταθερά και μεταβλητά ποσά-Τετράδιο Εργασιών

Σταθερά και μεταβλητά ποσά-Τετράδιο Εργασιών

Κλικ στην επιφάνεια, για να δεις τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων.