Ένα αλλιώτικο Πάρκο!-Επαναληπτικές ασκήσεις

Ένα αλλιώτικο Πάρκο!-Επαναληπτικές ασκήσεις

Ουδέτερα ουσιαστικά σε –μα

Τα ουδέτερα ουσιαστικά σε –μα είναι ανισοσύλλαβα, δηλαδή δεν έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις.
Συγκεκριμένα, έχουν μία συλλαβή παραπάνω στη γενική του ενικού αριθμού και σε όλες τις πτώσεις του πληθυντικού αριθμού.
π.χ. το βή-μα – του βή-μα-τος /τα βή-μα-τα / των βη-μά-των

(Visited 224 times, 1 visits today)

Σχολιάστε