Στον δρόμο με τον Σωτήρη-Επανάληψη

Στον δρόμο με τον Σωτήρη-Επανάληψη

Καταλήξεις ρημάτων σε –είτε, -ήστε, -ίστε

Τα παθητικά ρήματα που τελειώνουν στην κατάληξη –είτε στο β’ πληθυντικό πρόσωπο, γράφονται με ει.
π.χ. σέβομαι – σεβαστείτε, αγαπιέμαι – αγαπηθείτε, φοβούμαι – φοβηθείτε
Τα ενεργητικά ρήματα της β’ συζυγίας (αυτά δηλαδή που τελειώνουν σε ωμέγα τονισμένο (-ώ), στην προστακτική του αορίστου (β’ πρόσωπο πληθυντικού) σχηματίζουν την κατάληξη –ήστε και γράφονται με ήτα (η).
π.χ. μιλώ – μιλήστε, τραγουδώ – τραγουδήστε, αγαπώ – αγαπήστε
Τα ενεργητικά ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω, στην προστακτική του αορίστου (β’ πρόσωπο πληθυντικού) σχηματίζουν την κατάληξη –ίστε και γράφονται με γιώτα (ι) εκτός ανήκουν στις εξαιρέσεις (-ήζω, – ύζω, -είζω, -οίζω)
π.χ. ποτίζω – ποτίστε, μυρίζω – μυρίστε, αντιμετωπίζω – αντιμετωπίστε
ενώ οι εξαιρέσεις σχηματίζονται ως εξής:
πρήζω – πρήξτε, δακρύζω – δακρύστε, δανείζω – δανείστε, αθροίζω – αθροίστε

 

(Visited 104 times, 1 visits today)

Σχολιάστε